Księgowość

  • porządzanie sprawozdań finansowych według MSSF oraz wg ustawy o rachunkowości
  • przekształcanie sprawozdań finansowych na MSSF
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
  • prowadzenie ewidencji podatkowej, płacowej i kadrowej
  • naliczanie płac i ewidencja dla celów rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS
  • współpraca przy wdrażaniu programów finansowo – księgowych i organizacja systemów rachunkowości
  • opracowanie wewnętrznych uregulowań (z zakresu rachunkowości i prawa pracy)
  • szkolenia pracowników z zakresu rachunkowości i zmian w przepisach