Projekt UE

W dniu 21 października 2013 r. Forum Rachunkowości Sp. z o.o. wyłoniło wykonawcę systemu informatycznego klasy ERP będącego przedmiotem projektu w ramach Działania 8.2. POIG “Automatyzacja procesów biznesowych w formie Forum Rachunkowości – Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2”. 21 października 2013 r. o godzinie 12.00 Komisja powołana do czuwania nad prawidłowym przebiegiem postępowania rozstrzygnęła postępowanie na korzyść Exnui sp. z o.o. – która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Spółka Forum Rachunkowości dziękuję wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.

 

Członek Zarządu

Grzegorz Klimaszewski